Home ×
Detail view
Province Districts Bodies
Help About us Contact us Terms Privacy

स्थानीय निकायहरू - आलिताल


परिचय - संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र नेपाल :


विवरण

Website: 1

नक्शा :


 आलिताल

जन प्रतिनिधि


प्रमुख :


Name: Mayor Name
Email: Mayor Email
Phone number: Phone Number

उपप्रमुख


Name: Deputy Mayor Name
Email: Deputy Mayor Email
Phone number: Phone Number

चित्रमय प्रतिनिधित्व


जनसंख्या :


जम्मा क्षेत्र आलिताल स्थानीयतहको आधारमा:

Detail of the Formation of आलिताल with old and new wards

The contents are not available right now


जनसंख्या का आधारमाा वडाहरू:

क्षेत्र का आधारमाा वडाहरू:


अन्य जानकारी: