Home ×
Detail view
Province Districts Bodies
Help About us Contact us Terms Privacy

लम्जुङ्ग


परिचय


लमजुङ नेपालको सात प्रदेशहरु मध्येको गण्डकी प्रदेशका ११ वटा जिल्लाहरूमध्ये एक ऐतिहासिक महत्त्व रहेको जिल्ला हो ।

नक्शा:


 लम्जुङ्ग Download


चित्रमय प्रतिनिधित्व


जनसंख्या :


क्षेत्र :

Detail of the Formation of लम्जुङ्ग with old and new wards

The contents are not available right now


Any Other information :


स्थानीय निकायहरू :