Home ×
Detail view
Province Districts Bodies
Help About us Contact us Terms Privacy

नवलपुर


परिचय


संविधानअनुसार दुई प्रदेशमा विभाजित भएको नवलपरासीको दाउन्ने डाँडा पूर्व नवलपुर जिल्ला हो । २०१८ सालमा पूर्बको नवलपुर र पश्चिमको परासी क्षेत्र गाभेर बनाइएको जिल्लालाई फेरि २०७४ सालमा अलग्याइ छुट्टा छुट्टै नवलपुर र परासी जिल्ला बनाइएको हो ।[३]

नक्शा:


 नवलपुर Download


चित्रमय प्रतिनिधित्व


जनसंख्या :


क्षेत्र :

Detail of the Formation of नवलपुर with old and new wards

The contents are not available right now


Any Other information :


स्थानीय निकायहरू :