Home ×
Detail view
Province Districts Bodies
Help About us Contact us Terms Privacy

बझाङ


परिचय


बझाङ नेपालको सुदूरपश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रको सेती अञ्चलको एउटा जिल्ला हो। यस जिल्लामा ९ गाउँपालिकाहरू र २ नगरपालिकाहरु छन।

नक्शा:


 बझाङ Download


चित्रमय प्रतिनिधित्व


जनसंख्या :


क्षेत्र :

Detail of the Formation of बझाङ with old and new wards

The contents are not available right now


Any Other information :


स्थानीय निकायहरू :