Home ×
Detail view
Province Districts Bodies
Help About us Contact us Terms Privacy

डोटी


परिचय


डोटी जिल्ला नेपालको सुदूर-पश्चिमाञ्चल विकास क्षेत्रमा अवस्थित एउटा जिल्ला हो। ज्ञानेश्वर भटृराईको वृहत ज्ञान कोषको अनुसार यहाँ प्रवाहित हुने खोलाको नाम डोटी खोला रहेको र सोही डोटी खोलाको छेउछाउको भागलाई डोटी क्षेत्र भन्ने गरिएकोले सोही आधारमा जिल्लाको नाम डोटी रहन गएको हो।

नक्शा:


 डोटी Download


चित्रमय प्रतिनिधित्व


जनसंख्या :


क्षेत्र :

Detail of the Formation of डोटी with old and new wards

The contents are not available right now


Any Other information :


स्थानीय निकायहरू :